Община Бургас, гр. Бургас

Ул. "Александровска" №26

Управителен Съвет

В управителния съвет са включени следните лица:

Димитър Николов

Кмет на Община Бургас и Председател на УС

Георги Славов

Кмет на Община Ямбол, член на УС

Живко Тодоров

Кмет на Община Стара Загора, член на УС

Руска Бояджиева

Зам.-кмет Община Бургас, Секретар

Стефан Радев

Кмет на Община Сливен, член на УС